So sánh sản phẩm
 • English
 • Japanese
 • Korean
 • Vietnamese

TẨY LÔNG

 • Lông mày/ hoặc ria mép .Price: 20 phút  - 250,000 VND

  Chân .Price:   75 phút - 750,000 VND
  Nửa chân. Price: 
   45 phút -  450,000 VND

  Vùng Nách .Price:  30 phút - 250,000 VND

  Cánh tay & nách .Price:  60min -750.000

  Cánh tay .Price:  40mins - 500.000

  Bikini tạo hình (Bikini Line wax) .Price:  40mins - 500,000 VND

Giỏ hàng của tôi (0)